h1

Despre tipurile de date mssql sp_addtype si sp_droptype

February 27, 2010

CREAREA SI STERGEREA UNUI TIP DE DATA (EXEC sp_addtype, EXEC sp_droptype)

Exemple:

EXEC sp_addtype city, ‘nvarchar(15)’,NULL

EXEC sp_addtype region, ‘nvarchar(15)’,NULL

EXEC sp_addtype country, ‘nvarchar(15)’,NULL

EXEC sp_droptype city

Char e un camp de lungime fixa, varchar(30) e un camp de lungime specificata

Pentru precizie se foloseste tipul de date decimal (Numere cu virgule).

Pt.spatiu >8000 bytes folositi text sau image

Money data type –used for currency

OBS!!! Nu se pun chei primare campuri de tip REAL sau FLOAT!!!!!!!!!! Pt.ca aceste valori nu sunt precise.

Text – tip de variabila ce poate contine 2.147.483..647 caractere.

Ntext contine 2 30 -1 caractere.

Image contine de la 0 la 2.147.483.647 bytes of binary data.

ALTER TABLE Tabela

DROP COLUMN idClient

Proprietatea Identity!!! – se foloseste la tipuri de date integer,numeric,decimal

IdClient sa presupunem ca vrem sa o numeroteze automat din 1 in 1.

Setam Proprietatea Identity a unei coloane la 1 pt.campul IdClient.

Va numerota IdClient incepand cu 1.

Pt.a accesa index click pe tabela ->view design si al patrulea buton manage index and tables.

Exemplu:

CREATE TABLE Class

(StudentId int IDENTITY(100,5) (seed,increment –porneste de la 100 si creste din 5 in 5) NOT NULL

Name varchar(16)

)

uniqueidentifier (stocheaza un nr.unic de identificare pt.o coloana) si definimim un tabel cu constrangerea DEFAULT +specificare newid function (). Si la INSERT statement poate fi folosita.

/*Am creat tabela Customer cu identificator unic pt.campul CustId cu o valoare default generate de functia newid. O noua valoare va fi generate automat pt.fiecare noua inregistrare a tabelei adaugata in tabela Clienti.

sp_addtype si sp_droptype sunt proceduri stocate sistem din mssql.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: